{"type":"img","src":"//cdn.quv.kr/iupspv2f2/up/64ffb686a15d3_1920.png","height":30}
 • 학교소개
 • 교육활동
 • 입학안내
 • KGS 하노이
 • KGS 호찌민시
 • 행정지원
 • 학교홍보
 • {"google":["Raleway","Lato","Open Sans"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"//cdn.quv.kr/iupspv2f2/up/615bfd0686844_1920.png","height":32}
 • 학교소개
 • 교육활동
 • 입학안내
 • KGS HANOI
 • KGS HCMC
 • 학생활동
 • 행정지원
 • 학교홍보
 • KGS  Interantioanl school

                                           in Hanoi

  주소: Số 1 Trịnh Văn Bô, Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

  KGS  International school

                                     in Hochimin

  주소: 480d Nguyễn Thị Thập, Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

  {"google":["Raleway","Lato","Open Sans"],"custom":["Noto Sans KR"]}{"google":["Raleway","Lato","Open Sans"],"custom":["Noto Sans KR","Noto Serif KR"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR"]}